16 ноември – международен ден на толератността

На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността. Като член първи е залегнала дефиницията на това що е толерантност.
Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.
За да има толерантност – трябва да има знания, откритост, общуване и свободата на мисълта, съвестта и убежденията. Нашият прекрасен ученик от 6 клас Йоан Горанчев ни зарадва с това табло за Деня на толерантността. То сега радва всички ученици и учители в училището и напомня на всички: Бъдете толерантни!