3 МАРТ- НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ

В чест на 3 март – денят на Освобождението от турско робство и Национален празник на България, учениците от V до Х клас, с преподавател по история г-жа Цеца Василева, изнесоха кратка програма с прекрасни стихове за извоюваната с кръв Свобода на Родината ни и представиха пред съучениците си впечатляваща презентация свързана с Руско-Турската освободителна война, и пътят към Освобождението! Всички с притаен дъх изгледахме и филм за Великата Шипченска епопея!

Нека знаем и помним, и ценим извоюваната с кръв Свобода на България!