ноември 07, 2017

Оперативна програма „Наука за образование и интелигентен растеж“

http://www.eufunds.bg/index.php/bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/operativna-programa-nauka-i-obrazovanie-za-inteligenten-rastezh-2014-2020/item/627-operativna-programa-nauka-i-obrazovanie-za-inteligenten-rastezh-2014-2020

Прочети повече
ноември 07, 2017

1000 причини да се гордеем, че сме българи!

Участие на нашите ученици от 6-8 клас в областното състезание „1000 причини да се гордеем, че сме българи“, което се…

Прочети повече
ноември 07, 2017

Приемственост между детска градина и I клас

Училищна практика – споделяне на опит и обмяна на мнения с учителите,преподаващи в детската градина с цел осигуряване на плавен…

Прочети повече
ноември 07, 2017

Оперативна програма „Наука за образование и интелигентен растеж“

http://www.eufunds.bg/index.php/bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/operativna-programa-nauka-i-obrazovanie-za-inteligenten-rastezh-2014-2020/item/627-operativna-programa-nauka-i-obrazovanie-za-inteligenten-rastezh-2014-2020

Прочети повече
ноември 07, 2017

1000 причини да се гордеем, че сме българи!

Участие на нашите ученици от 6-8 клас в областното състезание „1000 причини да се гордеем, че сме българи“, което се…

Прочети повече
ноември 07, 2017

Приемственост между детска градина и I клас

Училищна практика – споделяне на опит и обмяна на мнения с учителите,преподаващи в детската градина с цел осигуряване на плавен…

Прочети повече