Протокол от заседание на Общ. съвет 12 бюджет 1во трим 2021

Покана за Обществен съвет 22 април 21

Протокол от заседание на Общ. съвет 11 бюджет 2021 и прием 1 и 5 клас

Покана Обществен съвет

Протокол от заседание на Общ. съвет 10 2021 ИУП

Покана Обществен съвет-прием на ИУП

Протокол от заседание на Общ. съвет 9 2020 бюджет 4то трим

Покана събрание бюджет 4 то трим 2020

Протокол 8 от заседание на Обществен съвет 8 2020 бюджет 3то трим

Покана Обществен съвет – бюджет 3-то тримесечие

Протокол 7 Обществен съвет УУП

Покана Обществен съвет УУП

Протокол №4 на ОС – отчет на изпълнение на делегирания бюджет за четвърто тримесечие на 2019г.

Протокол № 1 на Обществения съвет 2019-2020

Протокол №3 за проведено заседание на ОС – отчет за четвърто тримесечие на 2018г.

Протокол 7 на ОС 2018

Декларация на обществен съвет

Процедура – прием първи клас

Списък на присъстващите на общо събрание